၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့တွင် ပြဌာန်းခဲ့သော “အခွန်ဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုဥပဒေ”ကို Download pdf ကိုနှိပ်၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် website တွင် လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။