၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပြဌာန်းခဲ့သော “မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းဆေးကောင်စီဥပဒေ”ကို Download pdf ကိုနှိပ်၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် website တွင် လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။