၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသမီးအကြမ်းဖက်မှုနှင့် ပတ်သက်သော အသိပညာပေးစွမ်းဆောင်မြှင့်သင်တန်းကို Green Day လူငယ်ကွန်ယက်မှ သထုံမြို့ရှိ ကရင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

#Civic_Engagement

#PEACE_Project

#Helvetas

#PTFe.V