မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲကို ရှမ်းပြည်နယ် လာရှိုးမြို့ရှိ ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့ရုံးတွင် အောက်တိုဘာလ (၁၀)ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ရာ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများတတ်ရောက်ခဲ့ကြသည်။