မညီမျှမှုများ တိုက်ဖျက်ခြင်း၊ လူထု၏ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းရည်များ တည်ဆောက်ခြင်း (အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ) နှင့် အသက်ကယ်ဆယ်ခြင်း
အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ (CSOs)၊ အစိုးရမဟုတ်သော ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများ (Local NGOs)၊ ယုံကြည်မှုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ (Faith-based Organizations) နှင့် လွတ်လပ်သော လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူ/ပြောင်းလ ဲမှု လုပ်ဆောင်နေသူများ အတွက် အသေးစားရံပုံငွေ အစီအစဉ်
က။ ရည်ရွယ်ချက်
DCA-NCAသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ ယုံကြည်မှုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူထုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နယ်ပယ်တွင် လုပ်ကိုင်နေကြသော အခြားလွတ်လပ်သော တစ်ကိုယ်တော် လှုပ်ရှားလုပ်ကိုင်သူ များ၏ အခန်းကဏ္ဍကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် မြေပြင်တွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်နေသူများအတွက် ရန်ပုံငွေအခွင့်အလမ်း ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ DCA-NCA၏ အသေးစားရန်ပုံငွေ အစီအစဉ်သည် ၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး၊ ယခုအခါထပ်မံ၍ အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်မည့်သူများအတွက် ထပ်မံဖွင့်လှစ်ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို download pdf တွင် ရယူနိုင်ပြီး  လျှောက်လွှာပုံစံကို download file တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။