၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ (၂၇) ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ရှိ အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှ ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ဉီးကျော်လင် (စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သစ်တောနှင့် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန) နှင့် စစ်တွေမြို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများအား လုပ်ဆောင်နေသော ပရဟိတ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကိုယ်စား စိမ်းပြာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့တို့တွေ့ဆုံပြီး ရှေ့ဆက်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ ရရှိနိုင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ကြပါသည်။