စက်တင်ဘာလ ၂၆ရက်နေ့နှင့် ၂၇ရက်တို့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းအနေဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ရန်ကုန်အခြေပြုကွန်ယက်၏ ၂နှစ်တာ မဟာဗျူဟာမြောက်နည်းလမ်းများကို Hotel H-valley တွင် ၂ရက်တာကျင်းပခဲ့သည်။

၂ရက်တာအစည်းအဝေးတွင် ကွန်ယက်မှ ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်သွားမည့် ကိစ္စရပ်များ ၊ ကွန်ယက်၏ ပဲ့ကိုင်ကော်မတီဝင်များနှင့် မဟာဗျူဟာမြောက်နည်းလမ်းများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။