မြန်မာနိုင်ငံ နားမကြားသူများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့၏ “မသန်စွမ်းအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိရေး မသန်စွမ်းအဖွဲ့များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု့မြှင့်တင်ရေး” စီမံချက်အကြောင်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

#Civic_Engagement

#PEACE_Project

#Helvetas

#PTFe.V