ျပည္​သူ႔​ေရးရာဝန္​​ေဆာင္​မႈမ်ားအတြက္​ ​ေကာင္​းမြန္​​ေသာ စီမံအုပ္​ခ်ဳပ္​မႈ စီမံခ်က္​ လုပ္​ငန္​းအသိ​ေပးမိတ္​ဆက္​ျခင္​း အစည္​းအ​ေဝး ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ျပန္ဆက္ရံုးတြင္ Social Care Volunteer Group မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
#Civic_Engagement
#PEACE_Project
#Helvetas
#PTF