၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ရှိ ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့သည် ဒုတိယရေသောက်မြစ် အဖွဲ့၏ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ နိုင်ငံသားများ၏ အသိပညာပေးဗဟုသုတမြှင့်တင်ရေးစီမံချက် မိတ်ဆက်ခြင်း အခမ်းအနားတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။