၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၇) ရက်နေ့တွင် ပန်းတိုင်အဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ကလေးသူငယ်ကွန်ယက်များ ပေါ်ပေါက်လာစေရေးစီမံချက်၏ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစသော ညောင်ဉီးမြို့နယ်ကလေးသူငယ်ကွန်ယက်ဖွဲ့စည်းခြင်းကို အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံး၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကလေးများ၊ ကလေးမိဘများ၊ ညောင်ဉီးမြို့နယ်ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးကော်မတီနှင့် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများ လူဉီးရေ (၁၀၀) ခန့် တက်ရောက်ခဲ့သည်။
#Civic_Engagement
#PEACE_Project
#HELVETAS
#PTFe.V