မြောက်ဦးမြို့နယ်ရှိအရပ်ဘက်အဖွဲအစည်းများ ပိုမို
အားကောင်းလာစေရန် နှင့် ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များအား တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍
မြောက်ဦးမြို့အတွင်းရှိ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏
(၈) ကြိမ်မြောက် လပတ်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ရက်နေ့တွင် မြောက်ဦးမြို့ရှိ ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့ ရုံးတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း တစ်ဖွဲ့ချင်း စီမှ မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း ၏ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သောလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် မတ်လအတွင်း အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း တစ်ဖွဲချင်းစီ၏ လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်စဉ်များအပြင် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား အပြန်အလှန် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲကြပါသည်။၎င်းအပြင် မိုးရာသီအတွင်း ကြုံတွေနိုင်သည့်သဘာဝဘေးအန္တရယ်အပါအဝင် အခြားသော Emergency များအတွက်အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍ Emergency Response Mechanism တစ်ခုအားရေးဆွဲနိုင်ရန်အတွက် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ကြပါသည်။