PLHIV က်ား/မ း၊ Infected၊ Affected မ်ားအား မိသားစု၀င္မ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္မွခြဲျခားဆက္ဆံမႈကင္းေ၀းေစရန္ အသိအျမင္ဖြင့္ေဆြးေႏြးပြဲ ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေမတၱာေရစင္ေအးျမအဖဲြ႕ (သာယာေအး) မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
#Civic_Engagement
#PEACE_Project
#Helvetas
#PTF