၂၀၁၉ခုနှစ် မေလ (၂၉) ရက်နေ့တွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံ့မြို့ရှိ ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့သည် KOG Youth အဖွဲ့မှ ပြည်နယ်ပြန်ဆက်ရုံးအစည်းအဝေးခန်းမတွင် ပြုလုပ်သော မူးယစ်ဆေးဝါး အန္တရယ်အား၊ လူငယ်များဖြင့်စုပေါင်းတားစီးရေး စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ပွဲကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။

#CivicEngagement

#PEACE_project

#Helvetas

#PTFe.V