၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် စစ်တွေမြို့ရှိ ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့ရုံးတွင် Green Network – Sittwe မှ အဖွဲ့ဝင်လူငယ်များအဖွဲ့၏ မျှော်မှန်းချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ အဖွဲ့၏ အဓိကတန်ဖိုးထားသည့် အချက်များနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ မူဝါဒရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ၌ ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့မှ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကူညီပံ့ပိုးမှုများပေးခဲ့သည်။