အောက်တိုဘာလ (၂၁) ရက်နေ့မှ (၂၄) ရက်နေ့ထိ ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံ့မြို့ရှိ Education Gathering Group (EGG) Academy – ပညာရေးစုစည်းရာအဖွဲ့ကို ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့မှ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ကျား၊ မရေးရာ အခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုနှင့် အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုမြင့်တင်ရေးသင်တန်းကို စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့သည်။ သင်တန်းတက်ရောက်သူပေါင်း (၃၈)ဦးရှိခဲ့ပြီး အမျိုးသမီး (၁၈) ဦးနှင့် အမျိုးသား (၁၈) ဦးတို့ဖြစ်သည်။ သင်တန်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ကျား၊ မရေးရာ အခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုနှင့် အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှု အကြောင်းအရာများကို သင်တန်းတက်ရောက်သူများ နားလည်သဘောပေါက်စေရန် ဖြစ်သည်။

သင်တန်းတက်ရောက်သူများ၏ စကားသံအချို့မှာ “ လိင်နှင့် ကျားမရေးရာအခန်းကဏ္ဍများ၊ ၎င်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြဿနာစတဲ့အကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုလည်း သိရှိနားလည်ခဲ့ရတယ်”။