မူးယစ္​​ေဆးဝါးအႏၱရာယ္​အသိပညာ​ေပးသင္​တန္​း -၂ရက္​တာသင္တန္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၃ ႏွင္ ၁၄ ရက္တို႔တြင္ ကရင္ Open Youth အဖြဲ႕မွ ေနာင္​က်န္​​ေက်းရြာအုပ္​စု၊ ဘုန္​း​ေတာ္​ႀကီး​ေက်ာင္​းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
#Civic_Engagement
#PEACE_Project
#Helvetas
#PTF