“မသန္​စြမ္​းသူမ်ားအခြင္​့အ​ေရးလက္လွမ္​းမီမႈရ႐ွိ​ေစ​ေရး မသန္​စြမ္​းသူကုိယ္​တုိင္​ပါ၀င္​​ေပး” စီမံခ်က္​ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ​ေရႊမင္​းသား​ေဖာင္​​ေဒး႐ွင္​းမွ ဟိုတယ္မႏၱေလးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
#Civic_Engagement
#PEACE_Project
#Helvetas
#PTF