အစိုးရဌာနဆိုင္​ရာအဖြဲ့အစည္း​မ်ားႏွင္​့ အရပ္​ဖက္​လူမႈ အဖြဲ႔အစည္​းမ်ား​ေတြ႔ဆံု ​ေဆြး​ေႏြးပြဲ ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ လိႈင္းဘြဲ႕ လူငယ္ကြန္ရက္မွ ဦးေဆာင္ၿပီး လိႈင္း ဘြဲၿမိဳ႕နယ္​ အ​ေထြ​ေထြ အုပ္​ခ်ဳပ္​​ေရးမႉးရံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
#Civic_Engagement
#PEACE_Project
#Helvetas
#PTF