အဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အဖွဲ့ဝင်များကိုယ်တိုင် ပါဝင်အကဲဖြတ်ခြင်း (Organizational Capacity Assesment) လုပ်ငန်းစဉ်အား ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့ရုံးမှ Training Team နှင့်အတူ Rakhine regional Team တို့မှ စစ်တွေမြို့ရှိ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအား စစ်တွေမြို့ရှိ ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့ရုံးတွင် ၂၀၁၉ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နှင့် ၁၂ ရက်တွင် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။