လေးစားရပါသော ဆရာ/ဆရာမများခင်ဗျား,
Christian Aids (မြန်မာ)၏ ရန်ပုံငွေအထောက်အပံ့ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့မှ တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော “အားလုံးပါဝင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် သက်သေအထောက်အထားနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု” စီမံကိန်း အောက်တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် အရည်အချင်းပြည့်မီသော အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများထံမှ စီမံချက်အဆိုပြုလွှာများ လက်ခံနေပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုသည်များကို ဒေါ်နန်းသီသီဝင်းသန်း(Grant Manager), 09261950189, grantmgr.lrchpaan@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပြီး အဆိုပြုလွှာများကို စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံစွာဖြင့် ၁၀.၁.၂၀၂၁ (ညနေ ၅ နာရီ)ထက် နောက်မကျစေဘဲ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
အချက်အလက်များနှင့် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကို အောက်ပါ link တွင် Download ဆွဲရယူနိုင်ပါသည်-
https://drive.google.com/drive/folders/19AxPzFX43hEJYjxSlm2HI_CT0dWNkVVn?fbclid=IwAR1LppEmf06HwDH9rLISGWOV6olgvjpL9R5gkw2l7fK7r1u1akn8as9C8d0