မြို့ပြဝန်းကျင်လုံခြုံရေး၏ (၆) လတာ အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်တင်ပြခြင်းနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များရေးဆွဲအကြံပြုခြင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ရက်နေ့တွင် ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ့မြို့ရှိ သံလွင်ပါရာဒိုက်စ်တွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့မှ ဦးဆောင်၍ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနနှင့် အတူ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။