ဆွစ်စလန်သံအမတ် တင်မ်အန်ဒါလင်မှ ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ကျေးလက်အခြေပြု သက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်းမှ တာ၀◌န်ခံများ ၊ ဒေသတွင်းလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံ

မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆွစ်စလန်သံအမတ် တင်မ်အန်ဒါလင်မှ စက်တင်ဘာလ ၁၂ရက်နေ့တွင် ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ဆွစ်ကွန်းတက် (Swisscontact) ရုံးတွင် ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသော အရောင်းစာရေးသင်တန်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားကျွမ်းကျင်မှု လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းများသို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီး ကျေးလက်အခြေပြု သက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်းရှိ တာဝန်ခံများ ၊ သင်တန်းဆင်းများအား အလုပ်ခန့်အပ်ထားသော ဒေသတွင်းလုပ်ငန်းရှင်များအား ရင်းနှီးစွာ တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ထို့အပြင် သံအမတ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားကျွမ်းကျင်မှု လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသော ပန်းရံသင်တန်း (အခြေခံဆောက်လုပ်ရေးပညာ) နှင့် အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သင်တန်းတို့ကို လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့၍ တာဝန်ရှိသူများနှင့်တကွ သင်တန်းဆင်းများအား အလုပ်ခန့်အပ်ထားသော ဒေသတွင်းလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်လည်း ရင်းနှီးစွာ တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
၎င်းသင်တန်းသည် ဆွစ်ကွန်းတက်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့တို့မှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ကျေးလက်အခြေပြု သက်မွေးပညာသင်တန်းစီမံကိန်း၏ စတုတ္ထအကြိမ် သင်တန်းပို့ချမှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။