ငြိမ်းချမ်းခြင်းအနုပညာ – ဗဟုဝါဒလက်စွဲလမ်းညွှန်(ကချင်ဘာသာ)ကို Download File ကို နှိပ်၍ လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။