ငြိမ်းချမ်းခြင်းအနုပညာ – ဗဟုဝါဒလက်စွဲလမ်းညွှန်(ရှမ်းဘာသာ)ကို Download File ကိုနှိပ်၍ လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။